DEBATT

Av Helge Selvik, Indre Sandviken

Jeg bor i indre Sandviken og har i flere år hatt gleden av å sykle til Fløyen og videre innover etter følgende rute: opp til Fjellveien, opp Tippetue, evt. Fløysvingene. Som regel videre til Åsebu via Halfdan Griegs vei. På retur renner jeg alltid ned Kamveien. Dette fordi det er den sikreste veien ned — også sett i forhold til andre trafikanter.

Det var derfor interessant når sykkelentusiasten Bjarte Bjørgaas har oppdaget de samme forhold ved vedtaket som jeg har gjort. Når jeg sykler opp Tippetue klarer ikke jeg, og sikkert de fleste med meg, å holde en hastighet hurtigere enn den de raskeste turgåere holder. Hvem kan det da være til sjenanse for at man burde kunne sykle opp alle veiene som fører opp, men være pålagt å sykle ned Kamveien. Det er nemlig slik at det er først når hastigheten øker og det oppstår store ulikheter mellom trafikantene, at sykling kan være til sjenanse og sågar fare. Ser av BT at tanken har vært vurdert i Grønn avdeling, men forkastet, med den begrunnelse at det ville bli komplisert å holde oppsyn med. Men alle kan vel se om en sykler opp eller ned. Så hvorfor dette skulle være mer komplisert enn med dagens regler, skjønner ikke jeg.

Under sykling på Fløyen hender det selvsagt at jeg har måttet bruke ringeapparatet, selv om dette er sjelden idet jeg velger som Bjørgaas ikke å sykle der i helgene. Jeg har da lagt merke til at de som reagerer negativt på ringelyd, utvilsomt er den eldre generasjon. Ikke så merkelig det, hørsel kan være svekket og man kvepper lett til om en syklist kommer nært. Jeg suser ikke inn i en situasjon og forbi, men senker farten for å sikre at ikke konflikter oppstår og tar hensyn til de gående.

Ser også at det refereres til Turlagets spørreundersøkelse. Den har forresten ikke jeg sett selv om jeg er medlem. Hva inneholdt den? Spurte man for eksempel om alder på dem som svarte? Hvor mange svar ble lagt til grunn? Sett i forhold til alle de tusener som vanker der oppe. Nå er det syklistene alene som har fått innskrenket sitt ved at man her, etter min mening, har gått altfor langt. Man burde gjort det enklere: sykle opp hvor man ønsker og ned - kun Kamveien.