«Dette må det gå an å leve med». Moberg har sikkert rett i at de fleste høyremedlemmer kan leve bra selv om de mister to dagers lønn, dersom de er borte fra jobben i tre dager. Pytt, pytt ý hva er vel noen tusenlapper, for folk med solid økonomi? Men vil det være like lett for eneforsørgeren som strever med å klare seg? Eller lavtlønte med tungt fysisk arbeid? Hva med folk med dårlig helse? Eller langtidssykemeldte kreftpasienter, og andre under langvarig behandling? Har Moberg og Bergen senior Høyre ofret disse en tanke, når de slår fast at «dette må det gå an å leve med?» Og hva skal pengene man tar fra de syke gå til? Til skattelette; etter Matheus-prinsippet, mest til dem som har mest. Må det være tillatt å snu litt på ordene: Selv om Moberg og hans meningsfeller ikke får skattelette, så «må det gå an å leve med det». Sannsynligvis lever de endog ganske bra, og langt bedre enn dem som har mest behov for dagens sykelønnsordning. ODD E. RAMBØL