Den unge legen gjorde nøyaktig det som kunne kreves av ham. Pasienten ble undersøkt, og det ble tatt EKG og nødvendige blodprøver med det samme.

Derved kunne det straks konstateres at intet alvorlig var på ferde. Varaordføreren kunne få reise hjem, og helsevesenet/samfunnet ble spart for mange tusen kroner til en aldeles unødig nattlig alarm med overtidsarbeid for sykepleiere og leger.

«Illebefinnande» på flyreiser i fremmede land skyldes ofte uvant eller for meget mat og drikke. Kan det være forklaringen også i dette tilfellet? Når Jeltsin-klinikken kunne la varaordføreren bli liggende i flere dager uten at det ble påvist sykdom, skyldes det at den derved skaffet seg alibi for å sende en regning på flere tusen amerikanske dollar til varaordførerens forsikringsselskap. Det er en velkjent metode i enkelte land.

At det ikke er verken Jeltsin-klinikken eller forsikringsselskapet som bestemmer hvilket sykehus som skal ta seg av nordmenn som har vært på reise i utlandet, burde være velkjent for en varaordfører.

TORSTEIN BERTELSEN, PROFESSOR, DR.MED.