Egil Haugland som er konstituert som direktør i Helse Bergen sier at det blir vurdert at en skal starte et eget vikarbyrå for sykepleiere ved Haukeland sykehus og han sier også at Norsk Sykepleier Forbund NSF motarbeider premiering for ugunstig arbeidstid.

Haukeland sykehus er i dag er en fysisk bygningsmasse med eget postnummer. Fra 1. januar har vi fått en ny organisasjon hvor alle enheter ved Haukeland og de fleste andre tidligere fylkeskommunale helseinstitusjoner er en del av Helse Bergen. Psykiatrisk divisjon består f.eks. av enheter fra Haukeland sykehus, Askvikneset, Sandviken Sykehus samt en rekke andre. Det blir for snevert å bruke gamle begrep som ikke hører hjemme i dagens virkelighet.

Haugland sier videre at en har fylt alle stillinger ved sykehuset. Samtidig sier han at de bruker vikarbyrå…… En har for eksempel ikke klart å starte en ny post for pasienter med spiseforstyrrelser fordi man ikke klarer å rekruttere nok sykepleiere. Ser man utenfor Haukeland så har Sandviken Sykehus til enhver tid en mengde ledige stillinger.

Det fokuseres på at NSF ikke er med på en premiering av ugunstig arbeidstid, og at NSF kun er opptatt av grunnlønn. Dette er med respekt å melde helt feil. NSF skal være med på slike nye ordninger, MEN så lenge grunnlønnen er så dårlig som den er så MÅ den komme først. En sykepleier skal ha en lønn å leve av selv om hun har et liv utenfor sykehuset. Får man en anstendig grunnlønn på plass så er vi klar til å gå inn på nye avtaler.

Det er nok å ta for seg en av de mange nye tariffavtalene NSF har inngått med vikarbyråer rundt om i det ganske land. Først er man sikret en god grunnlønn og dernest skikkelig kompensering for ubekvem arbeidstid. Her kan da en sykepleier som er i en livssituasjon som tillater en å jobbe mye ha penger å hente.

Karl Johannessen spesialrådgiver for NAVO minner oss om at lærerne måtte gi noe på arbeidstid for å få et lønnsløft…. spør hvilken som helst lærer om han jobber om natten, klokken 20 på julaften eller hva han gjorde ved midnatt 31. desember 1999. Lærerne får til og med gå i tog på 17. mai.

Arne Nes

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Psykiatrisk Divisjon

Helse Bergen HF