Av Bodil Eikeset Som takk påfører vi husdyrene et stadig mer dyrefiendtlig husdyrhold. For tiden går munn— og klovsyke som er en influensaliknende sykdom over verden. Sykdommen smitter ikke mennesker. Men markedsliberalismens lover tillater ikke dyrene å være syke i en periode fordi de da produserer lite. De er heller ikke verd en vaksinasjonssprøyte. De fleste av dyrene blir friske igjen etter et par uker og produserer som før. Men vi kan ikke vente på det. Dyrene blir avlivet og brent på massebål. Profitt og forbrukernes hysteri har seiret. Et fornuftig tiltak ville vært å ta ut de sykeste dyrene og dyr som har fått varige skader. På den måten ville husdyrproduksjonen med tiden bestått av dyr med større naturlig motstandskraft og sykdommer som munn- og klovsyke ville blitt lettere å leve med.

Kugalskap er en annen sykdom hos husdyr, påført av menneskene fordi vi har gitt de planteetende husdyrene kjøtt i fôret. Smitteveiene og årsaksforholdene er lite klarlagt. Men også her fyrer man opp store bål rundt omkring på bondegårdene. Sjansen for å bli smittet av kugalskap er også små. Det beste som har kommet ut av kugalskapen er at folk har fått øynene opp for at økologiske bruk uten kunstig fôrtilsetning og med få dyr, som gir dyra bedre livskvalitet, er best både for mennesker og dyr.

De alvorligste sykdommer finnes ikke i husdyrenes verden. Men de finnes hos menneskene i form av grådighet, egoisme og en tendens til å se på dyra som ting.

Husdyrhold i dag gjenspeiler menneskets mest gemene egenskaper. Dyr blir behandlet som ethvert annet industrielt produksjonsutstyr. Sak nummer én må nå bli å sette etisk husdyrhold øverst på agendaen.