Alvorlig syke barn må transporteres til Tyskland for å få utført operasjoner som av hensyn til pasient og pårørende burde vært utført i Norge. Kapasiteten er der, men pengene mangler i velferdssamfunnet.

Staten har satt av 1 milliard til å behandle pasienter i utlandet.

TV 2 har i nyhetene de siste dager kjørt en sak om en Parkinson-pasient som ikke får den nødvendige behandling i Norge, men må reise utenlands. Man sender derfor pasienter til ut utlandet istedenfor å omdisponere denne milliarden.

Dette er dessverre også realitetene for de hjertesyke barna. Rikshospitalet har ikke mer penger til å operere inn implantater hos de hjertesyke barna, og må derfor sende disse til utlandet.

Rikshospitalet reiser derfor til Kiel i Tyskland med 2 leger, 3 sykepleier og 35 hjertesyke barn m/følge i uke 43 og 45. Hadde man omdisponert noe av denne såkalte utenlandsmilliarden ville disse barna kunne blitt operert i Norge. Foreningen For Hjertesyke Barn vil jobbe videre med denne saken, slik at disse barna kan få den nødvendige behandlingen i Norge.

LEIF TORE LORENTZEN, MARKEDS OG INFORMASJONSSJEF FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN