RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

I kroner og øre økte utbetalingene fra 1,49 milliarder kroner i 1999 til 1,81 milliarder i fjor.

Hordaland har hatt en svært negativ utvikling sammenliknet med landet for øvrig. I hele Norge var økningen «bare» 15,8 prosent.

Friskere enn gjennomsnittet Fylkestrygdedirektør Anneliise Korttila Flodsand mener utviklingen er dramatisk – også for etaten.

– Sykefraværet har gått opp år etter år, uten at vi har fått ekstra ressurser til saksbehandlingen. Det er en kjempeutfordring å håndtere dette, særlig når det gjelder å holde saksbehandlingstiden nede, sier Flodsand.

Gladmeldingen er at til tross for den kraftige økningen er hordalendingene fortsatt mindre syke enn gjennomsnittsnordmannen. I fylket var hver arbeidstaker borte fra jobben i 10,7 dager i fjor, mens tallet for hele landet var 12,9 dager.

Flere syke i arbeid En av forklaringene på fraværseksplosjonen er en generell høy sysselsetting. En annen årsak er tendensen til at stadig flere sykdomsutsatte blir integrert i arbeidslivet.

– Det er selvfølgelig positivt at flest mulig kommer seg ut i arbeidslivet, men det gjør at vi må regne med økt fravær, mener Flodsand.

Hun tror aktiv eller gradert sykmelding og kjøp av helsetjenester er tiltak som kan snu utviklingen.

Kjøper helsetjenester – Det viser seg å være lettere å komme tilbake i arbeid hvis man holder en viss kontakt med jobben. Mange har en viss arbeidsevne som det vil være gunstig å utnytte. Vi har også gode erfaringer med kjøp av helsetjenester på offentlige eller private sykehus, sier Flodsand.

551 hordalendinger fikk i fjor tilbud om operasjon etter henvisning fra trygdeetaten.

Fylkestrygdedirektøren varsler omfattende forenkling av rutiner og regelverk i etaten. Innsparingene skal frigjøre ressurser til mer av samme medisin.

– Er det ikke et paradoks at fraværet øker så kraftig til tross for disse tiltakene?

– Det kan du kanskje si, men uten dem tror jeg det ville gått enda verre.