JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Det er Lærdalstunnelen som åpnet 27. november i fjor, E 16 over Filefjell og Rv 52 Hemsedal som er blitt førstevalget for kjøretøyene over 5,5 meter når de beveger seg øst-vest mellom Bergen og Oslo-området.

Nå er trafikktallene klare også for april måned, og dermed for årets første vinter «etter Lærdalstunnelen».

Tallene viser en nedgang over vidda på 28 prosent, mens E16 Filefjell hadde den klart største økningen i antall tunge kjøretøyer; opp 113 prosent i årets siste vintermåned.

Vegvesenets tall Det er tall og statistikk fra Statens vegvesen i Sogn og Fjordane og Odda veg— og trafikkstasjon som forteller hvordan tungtrafikken har forandret mønster ganske vesentlig, på tross av at denne vinteren har vært «snill» på rv 7 over Hardangervidda.

For ifølge de ferske vintertallene frem til 1. mai i år, fra trafikkstasjonen i Odda, har vinteren 2000/2001 vært langt mer problemfri på Vidda enn en «normalvinter». Dette dokumenterer trafikkstasjonen med sammenliknbare tall for både stengning og kolonnekjøring på Vidda for 15-årsperioden 1985-2000.

Dramatisk utvikling øst/vest- Med en normal vinter ville en enda større andel av trafikken over Hardangervidda gått enten over rv 53 Aurland-Hol eller primært stamvegen E 16 via Lærdalstunnelen, sier Per Nordø i Norges Miljøvernforbund til Bergens Tidende.

— Selv med en snill vinter har altså Hardangervidda mistet tungtrafikk i tre av de fem vintermånedene etter åpningen av Lærdalstunnelen 27. november i fjor (ifølge Statens vegvesen sine tellinger red.anm.). Dette er dramatisk nytt for finansieringsplanen for Hardangerbrua. Det er disse kjøretøyene, inklusive busser, som legger igjen mest penger i et eventuelt bompengebro-prosjekt, sier Nordø.