Dahl har ikke evnet å se helheten verken i konfirmantenes situasjon eller i innslaget, og har fremstilt hele seremonien som noe negativt. Hun har ensidig fokusert på banneord og tatt disse helt ut av sin sammenheng. Utdragene Dahl refererer til er hentet fra boka "Det aller fineste", der det harde miljøet i forfatterens egen oppvekst skildres, og der banneord er en del av miljøet. Skulle forfatteren, som selv leste utdraget, sensurere sin egen bok?

Dahl bruker sarkasme når hun skriver at utdragene fra boka er hentet fra en bok skrevet av en ung skuespiller, som har fått i oppdrag å underholde litt for "Norges Fremtid". Det er synsing og ikke fakta når Dahl skriver: Seremonien under konfirmasjonen 15. juni var respektløs.

Det kan ikke være mye tvil om at Dahl, som jobber i BT, bryter reglene for god presseskikk. I følge Vær Varsom Plakaten som Norsk Presseforbund forholder seg til, bryter Dahl reglene om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, sørge for at overskrifter......ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet, opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Når det gjelder sistnevnte, er det klart at HEF kan risikere å miste medlemmer på grunn av Dahl sin manglende evne til å etterkomme Vær Varsom Plakaten.

Hva er hensikten med å svartmale HEF på denne måten?

Karin Breit