Kongen i statsråd har i dag oppnevnt nytt styre for Meteorologisk institutt. Styret vil virke i perioden 2003 — 2005. Det opplyser Meteorologisk institutt i ei pressemelding.

Følgende styremedlemmer er oppnevnt:

Styreleder: Ass. universitetsdirektør Sverre Spildo, Bergen

Nestleder: Daglig leder Heidi Johansen, Tromsø

Forsker Odd Nakken, Bergen

Rådgiver Hilde Erlandsen, Oslo

Viseadministrerende direktør Erik Nord, Oslo

Statsmeteorolog Vidar Eng, Tromsø

Forsker Marit Helene Jensen, Oslo

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Direktør Pål Presterud, Oslo

2. varamedlem: Oberst Britt Tove Berg Brestrup, Oslo

Personlig varamedlem for Vidar Eng:

Førstekonsulent Nils O. Langgård, Oslo.

Personlig varamedlen for Marit Helene Jensen:

Meteorologikonsulent Marit Rabbe, Bekkestua.