Ifølge tall fra Redd Barna har 812 personer latt seg verve som faddere til organisasjonen på gaten i Bergen i 2003. Redd Barna betaler det svenske selskapet Fundraising-Gruppen 1100 kroner for hver fadder som blir vervet. Prisen steg fra 711 kroner i oktober. Det betyr at vel 770.000 kroner som gavmilde bergensere har gitt til barn i fattige land, ikke har havnet på riktig adresse. Isteden har pengene havnet i Torsteinssonsgatan 4 i Stockholm.

Markedet i Bergen blir nå sett på som mettet. Derfor har ververne foreløpig trukket seg tilbake.

Pengene går til Sverige

Totalt har 4339 nordmenn latt seg verve til Redd Barna-fadder i år. Over 3,5 millioner kroner havnet hos det svenske firmaet Fundraising-Gruppen. Svenskenes aktivitet i Norge administreres gjennom en filial i Oslo. Bedriften driver også telefonverving.

Selskapet ble stiftet i 1992. Omsetningen har steget fra forholdsvis beskjedne 9,8 millioner svenske kroner i 2000, via 17,3 millioner i 2001, til hele 52,9 millioner kroner i 2002.

Utgiftssiden har steget parallelt med inntektene, slik at Fundraising-Gruppen gikk med henholdsvis 2,0 og 2,4 millioner kroner i underskudd i 2001 og 2002.

Til tross for dette, bevilget direktøren og grunnleggeren seg en lønn på 1.325.700 kroner i 2001.

Wrigstedt har selv en fortid hos Redd Barna. Hun avslo tilbud om intervju med BT i går, men på bedriftens nettsted sier hun blant annet:

«Ordet Fundraising antyder at man skaper et fond, ikke bare skaffer penger til et spesifikt formål. Vi samler ikke bare inn, men bygger opp en kanskje livslang kommunikasjon mellom giver og organisasjon.».

— 85 prosent kommer frem

Redd Barnas informasjonssjef Ellen Berg Svennæs håper ikke at nordmenn lar seg skremme fra å støtte veldedige organisasjoner. Hun lover at 85 prosent av pengene som blir gitt, kommer frem til dem de er ment for.

— Redd Barnas faddere betaler 195 kroner i måneden. Av dette går 85 prosent til arbeid for barn. Redd Barna bruker de resterende 15 prosentene til administrasjon og til å rekruttere nye faddere, sier Berg Svennæs.

I disse 15 prosentene ligger de 1100 kronene til Fundraising-Gruppen innbakt. Pengene er et engangsbeløp for hver vervet fadder.

Kan gi direkte

Berg Svennæs håper at ikke negativ publisitet mot ververne skal gå ut over hjelpetrengende barn. Hun mener det er feil at folk skal tjene seg rike på folks veldedighet, og hun er glad det settes fokus på temaet. NRKs Forbrukerinspektørene tok opp temaet i går kveld.

Informasjonssjefen påpeker at det finnes andre måter å gi på enn å la seg verve på gaten.

— Redd Barna hjelper over en million barn i året. Jeg mener absolutt at folk skal fortsette å bli fadder i Redd Barna. Men det er klart at vi ikke ønsker å måtte bruke penger på fadderverving. Alternativet er å bli fadder ved å gå inn på vår nettside, eller man kan sette penger direkte på vår bankkonto. Da vil alle pengene gå til Redd Barna, og ingenting til selskaper som driver verving, sier hun.

Si din mening på bt.no

SOLID LØNN: Slik fremstår Iréne Wrigstedt på Fundraising-Gruppens eget nettsted. Hun mener selskapet er med på å bygge opp et kanskje livslangt giverforhold. Sin egen lønn på over 1,3 millioner kroner hadde hun ingen kommentar til i går.