Vi i Norge må på selvstendig grunnlag ta en debatt på hvorvidt vi ønsker å være med i det europeiske fellesskap.

Langt viktigere enn svenskenes nei til euro er utvidelsen østover, hvor den Europeiske Union går fra å være et vesteuropeisk til et alleuropeisk samarbeid. Dette kan vi i Norge ikke overse og på denne bakgrunn bør stortingsvalget 2005 absolutt ha som utgangspunkt en debatt om norsk medlemskap i EU. Sveriges nei til innføring av euro var utvilsomt negativt med tanke på videre integrasjon, men det er oppsiktsvekkende at nei-siden ønsker å bruke det til å hindre en diskusjon om Norges forhold til Europa.

Hvordan svenskenes nei vil påvirke deres videre rolle i EU er usikkert, men det er god grunn til å tro at svenskene vil få mindre innflytelse.

Dette er meget trist, med tanke på at valutasamarbeidet bare er en del av det europeiske integrasjonsprosjekt. Sverige har spilt en viktig rolle i eksempelvis miljøspørsmålene, det ville være tragisk om deres innflytelse på dette felt ville reduseres på grunn av deres manglende vilje til å ta steget helt inn.

Norges forhold til Europa preges av våre stadig behov for særavtaler. Problemet er at man kan ikke forhandle seg inn i det europeiske integrasjonsprosjekt ved bruk av særavtaler.

Resultatet av denne trangen til særavtaler ser vi gjennom EØS, hvor vi sier ja til politikken, men nei til prosessen. Vår såkalte selvråderett er en illusjon, ettersom vi aldri har og aldri vil legge ned veto mot et EU-direktiv. Faktisk er vi nest etter Danmark det land som implementerer flest lover fra EU, til tross for at vi ikke har hatt noen verdens ting å si i forarbeidet.

Det nye alleuropeiske samarbeidet krever at vi på selvstendig grunnlag tar opp Norges forhold til Europa. Vil vi fortsette med å særforhandle oss inn i Europa? Vil vi fortsette med å si ja til politikken og nei til prosessen? Dette er langt viktigere spørsmål enn hva som preget den nylig avsluttede valgkampen. Dette er problemstillinger som fordrer en lang og seriøs debatt. Partiene bør frem mot høsten 2005 ta denne diskusjonen innad og presentere et klart svar for velgerne innen det kommende stortingsvalg. Vi kan ikke utsette så presserende problemstillinger som Norges forhold til Europa, uavhengig om svenskene har sagt nei til euro eller ikke.

Eirik Løkke, nestleder, Hordaland Europeisk Ungdom