Av Kristian Helland 1.-kandidat Bergen KrF, og Arvid Nilssen, leder Bergen KrF

Vi ønsker å komme med følgende kommentar til oppslaget:

1. Svarene er som forventet. Både Bergen Høyre og Ap i Bergen forsøker å opprettholde «fiendebildet» av hverandre. KrF har ikke regnet med at nevnte parti vil vise vilje og evne til å tenke nytt før etter valget. Jeg presiserer derfor at svarene er helt som vi forventer!

2. Henning Warloe, Høyre, mener at vi som fremmer en storsentrumsvisjon holder velgerne for narr. Det er et underlig resonnement! Det er faktisk akkurat det samme Bergen Høyre gjør når de fremmer et byrådssamarbeid mellom Frp, KrF og Høyre. Bergen KrF har ingen planer om å inngå i et slikt byrådssamarbeid! Holder Høyre velgerne for narr?

3. Hans Edvard Seim, Høyre, som er en av nestorene i bystyret, kommer imidlertid med en interessant kommentar. Hvis valget baner vei for svake mindretallskonstellasjoner, vil han med åpent sinn drøfte nye løsninger. Det er akkurat slik vi tenker i Bergen KrF! Byen trenger en solid flertallskonstellasjon som kan ta fatt i de kraftige utfordringene den økonomiske situasjon i Bergen kommune representerer. Derfor: takk til Hans Edvard Seim: Vi snakkes etter valget!

4. Arne Jakobsen, Ap, sier at «ting må modnes». Det er helt riktig. Tanken om en storkoalisjon i sentrum av Bergenspolitikken må modnes frem. Jeg antar at modningsprosessen vil være fullført 16. september! Derfor: Takk til Arne Jakobsen: Vi snakkes etter valget!