Når herr Spang opplyser at et lite antall servitører tjener mellom kr 500.000 og 600.000, bør han dokumentere dette. Jeg er faglært servitør siden 1969 og har aldri hørt om noen servitører som har slike lønninger.

Jeg har aldri hatt slike lønninger, enda jeg har arbeidet som servitør/bartender på de mest populære restauranter/barer i Oslo. At det er noen servitører som har en inntekt på kr 350.000, er kjent, men hva så? Dette er ikke noen høy lønn i Norge i dag, især når man arbeider på kvelder, helger og høytidsdager.

Er det ikke lønnsforskjeller i BT, mellom kontoransatte, grafisk personale og journalister. Når Spang i sin artikkel skriver at vi ikke skal legge på duker, sette blomsterdekorasjoner på bordet, eller etterse fyrstikkholdere, er det feil fra A til Å. Vask og renhold er ikke servitørens arbeidsoppgaver, likedan sølvpuss. Servitørens arbeidsoppgave er å betjene kunden. Når Spang nevner bankettservitører som tjener kr 1875 på ett selskap, hvor servitøren har 15 gjester å servere, bør han også nevne at servitørene har flere timers arbeid før gjestene setter seg til bords.

Tips blir gitt til servitøren, og det er servitøren som skatter av tipsen. Før servitørene fikk 10 prosent lønn i 1924, var tipsen servitørenes eneste lønn. Til orientering for Spang er prosentlønnede servitørers gjennomsnittslønn i Norge kr 164.002. Dette er NHOs lønnsstatistikk for oktober 2001.

Alle undersøkelser viser at i de bedrifter som har prosentlønn for servitører, er også lønnen for kokkene og de andre høyere. Når vårt forbund gikk til konflikt fra søndag morgen, var det for at de lavtlønte skal få en lønn å leve av. Den såkalte lønnsadelen innen vårt forbund, hadde kun fått det generelle tillegg på garantilønnen sin.

Når Spang under eller før tariffoppgjør har reportasjer om forbund og dets tariffavtale, bør han holde seg til fakta, og ikke hente stoff fra Grønnmo (kommunal søppelfylling i Oslo).

Bjørn Olav Nordhaug leder av Oslo Servitørforening.