debatt Av Paul Visnes, kommandør

Det er mulig at jeg nå undervurderer leserens og velgerens evne til å legge en og en sammen til to, men likevel:

Media har den senere tid fokusert på at Sjøforsvaret har brukt 1,6 milliarder kroner til oppdatering av eksisterende MTB-er (14) og utvikling av første fartøy til ny generasjon MTB (Skjold-kl). På topp i nyhetene ha vært at Sjøforsvaret har brukt 1,5 milliard kroner til utvikling av nye sjømålsmissiler, og sjefen for Sjøforsvarets forsyningskommando (SFK) bekreftet i et intervju i radio at Sjøforsvaret ikke ville ha iverksatt en slik utvikling dersom det kun var fregattene som skulle ha slike våpen. Missilene ville da ha blitt anskaffet i markedet.

Sjøforsvaret har ved å iverksette disse prosjektene selvsagt ikke bedrevet selvtekt, men har etterlevd en politisk godkjent langtidsplan. På grunn av sin størrelse er hvert enkelt prosjekt også godkjent av Stortinget. Ved kontraktinngåelse av de nevnte prosjekter, noe jeg fulgte på nært hold som sjef for Prosjektdivisjonen i SFK, var det ikke mulig å forutse en slik utvikling. Det knyttet seg riktig nok fra enkelte hold en viss usikkerhet til skroget til Skjold-kl, og derfor ble det besluttet først å bygge ett fartøy som skulle testes grundig før beslutning om serieproduksjon skulle fattes. Testperioden ble gjennomført med fremragende resultat!

En politisk beslutning om å nedlegge MTB-våpenet betyr derfor at mer enn tre milliarder kroner gjennom de siste fem år er bortkastet.

For få uker siden hadde BT en artikkel om at Krigsseilerforbundet nedla seg selv fordi det var for få gjenlevende. Blant mange betalte krigsseilerne prisen forrige gang politikerne med sikkerhet forutsa «fred i vår tid», og hvor fare for Norge ble avvist endog mens den tyske invasjonsstyrken var underveis. «Ingen vil angripe Norge» er Aftenpostens overskrift til et intervju med forsvarsministeren 11. februar. Kan historien gjenta seg?

MTB-er er ikke bare en krigsmaskin til invasjonsforsvaret, men har også mange oppgaver i freds— og krisetid. «En katastrofe for kysten» uttaler sjef for Sjøforsvarsdistrikt Vest til BT 14. februar. «Et Sjøforsvar med store hull» sier tidligere forsvarssjef admiral Torolf Rein i samme avis. Stort mer er det ikke å si om den sak.

Til politikere fra Kyst-Norge; det er et stort ansvar knyttet til det å utfase ryggraden i det Sjøforsvaret som i alle år har vært tilgjengelige både til en rekke fredsoppgaver, til krisehåndtering, og som en sikkerhet om det utenkelige igjen skulle skje.

Til kystbefolkningen, og dere er det mange av; følg med hva politikerne gjør. Det er valgår i år.