Artikkelen av journalist Trond Nygard-Sture innledes med følgende: «Foto av meg!? ler Rune Birkeland. Bare leietakerne mine vet hvordan jeg ser ut. Derfor kan jeg gå rundt i byen uten å bli gjenkjent, sier han og legger ikke skjul på at slik vil han fortsatt ha det.

— Fanaposten har noen gamle bilder av deg. Vi kan jo kjøpe et der? - Det er fåfengt. Jeg har en forståelse med Fanaposten, sier Birkeland tilfreds.

Fanaposten opplyser at de har forsøkt å finne et bilde, men på grunn av rot i arkivet dukker det ikke opp.»

I løpet av dette første avsnittet har BT og journalist Trond Nygard-Sture prestert å fremstille lokalavisen i Fana og Ytrebygda på en lite flatterende måte.

At vi har rot i de eldre fotoarkivene våre er korrekt nok. Men at vi farer med løgn og lar oss påvirke av folk med makt og penger er alt annet enn korrekt.

Om Rune Birkeland er rett sitert, bør han avstå fra å komme med ubetenksomme kommentarer. Vi har gjennom mange år skrevet om Rune Birkeland og hans virksomheter i Fana. Birkeland er en mann med stort initiativ, mange jern i ilden og han kontrollerer store deler av utleiemarkedet på Nesttun. Han er utvilsomt en interessant person for media og offentligheten. Vi har ved mange anledninger forsøkt å få ham til å stille opp til fotografering, uten å lykkes. Den eneste måten å få bilder av ham på er å «legge seg i buskene» og ta bilde i det offentlige rom. Det har ikke Fanaposten gjort, og det har heller ikke Bergens Tidende tatt seg bryet med. Den forståelsen Rune Birkeland måtte hentyde til i denne sammenhengen, er at Fanaposten får svar på de spørsmål vi har, så lenge han slipper å bli avbildet. Om det er å bli styrt, får andre danne seg en mening om.

Journalist Trond Nygard-Sture har brukt Rune Birkelands kommentar for hva den er verd. Fanaposten ble kontaktet av Nygard-Sture på telefon med ønske om å kjøpe foto av Birkeland. Undertegnede gjorde det klart for Nygard-Sture at vi ikke har bilder av nyere dato av Rune Birkeland, men at vi fotograferte Birkeland for en del år tilbake. Disse bildene finnes kun i et uoversiktlig negativarkiv. Vi brukte en god del tid på å lete i dette arkivet, men fant ikke det vi jaktet på for Bergens Tidende. Trond Nygard-Sture fikk melding om at vi ikke hadde lykkes i å finne bildet. Det var en helt ærlig sak - trodde vi.

Stor var derfor overraskelsen da vi plutselig indirekte kunne lese at vi etter påtrykk fra Rune Birkeland skylder på et rotete fotoarkiv for å slippe å selge et bilde til Bergens Tidende.

Trond Nygard-Sture og Bergens Tidende insinuerer i artikkelen at Fanaposten er uærlig i den sammenhengen opplysningene presenteres. «Fanaposten opplyser at de har forsøkt å finne et bilde, men på grunn av rot i arkivet dukker det ikke opp.» Dette synes vi er grovt og urettferdig.

Journalist Trond Nygard-Sture fikk ikke tillatelse av Rune Birkeland til å fotografere ham. Birkelands kommentar var tydeligvis viktig for journalisten, siden han har frontet dette i en sak som for øvrig handler om mannens eierandeler, styreverv og økonomien i dette. Om Nygard-Sture har ønsket å gi et sleivspark til Rune Birkeland på grunn av hans umedgjørlighet i fotosammenheng, burde det i alle fall ikke gå ut over Fanaposten. I det minste burde Nygard-Sture kontaktet Fanaposten og konfrontert oss med Birkelands kommentar om at han har en forståelse med oss. Det er god journalistisk vane, i alle fall i vår redaksjon.

For å hjelpe Nygard-Sture og Bergens Tidende med å rette opp en annen feil i artikkelen kan vi opplyse følgende: Bygget som er avbildet med bildetittelen «Nesttungården», er ikke eid av Rune Birkeland. Bygget er eid av hans svoger Wilhelm Zuurhaar, og heter Nesttunveien 98. På folkemunne heter huset derimot Nesttungården. Selskapet Nesttungården AS eier imidlertid bygg i Østre Nesttunvei.

Vi i Fanaposten har god samvittighet i forhold til denne saken, og til vår dekning av Rune Birkelands gjøren og laden. Vi har forsøkt å hjelpe kollegaer i Bergens Tidende med å gjøre jobben sin på en best mulig måte. Vi er skuffet over måten vi ble behandlet på tilbake.

Av Ståle Melhus, ansvarlig redaktør Fanaposten