Selv røyker han ikke, men selv en brun pekefinger mister lett sin moralske kraft. 1,2 millioner mennesker over 16 år røyker daglig, og de fleste ønsker å slutte. Helsepersonell som jobber med røykeavvenning vet at dette er svært vanskelig. Bare en av tjue klarer å stumpe røyken på egen hånd nettopp fordi nikotin er så vanedannende. Korrekt informasjon på pedagogisk riktig måte er derfor så viktig. I gamle dager hadde far en egen røykejakke. I dag fordeler han godene på hele garderoben.

Når det hvert år i Norge dør over 7500 mennesker på grunn av røyking plikter alle ansvarlige mennesker med kunnskap og kompetanse å fortelle om røykingens skadelige sider. Derfor er det så viktig å rette denne viten spesielt mot unge mennesker. Hvorfor kan ikke barna våre derfor nøye seg med å kopiere våre beste sider? Bjørn-Tore Olsen beveger seg etter mitt syn langt utenfor problemets kjerne. Her virker det som om det er ugler i lungemosen! Ja, det er kanskje sant å hevde at røyking er en privatsak som legene ikke har noe med før det er for sent. Kanskje vi burde vært som geitene, de elsker tobakk, men mangler lighter.

Nikotinets kraft på den menneskelige hjerne er så stor at man fort skjønner at enkelte røykere faller for fristelsen til å tåkelegge fakta også. En mor som røyker i svangerskapet har stor sjanse for sørge for at hennes barn senere blir nikotinavhengig. Man kan være fristet til å si at han var gutten i røyken allerede før han ble født. La oss derfor bruke våre kunnskaper på en måte som virker positivt inn på å hjelpe dem som ønsker røykeslutt. La oss fortelle spesielt de unge om at den eneste fordelen ved kjederøyking er at du ikke trenger å kjede deg fullt så lenge. Og det er da ikke noen stor fordel! Og ikke minst til dere ungjenter: Ikke gi deres bidrag til større likestilling når det gjelder levealder.

Bjørn— Tore Olsen avslutter med å si følgende: «Livet er farlig, du kan dø av det!» I kampen mot det nytelsesmiddel som kanskje tar flest liv på vår klode er det fristende å tilføye: «Du kan røyke så mye du vil, men ikke så lenge du vil.»

Terje Mikkelsen, tannlege M.N.T.F.