Fra før av har SV vært med på å innføre månedsvise utbetalinger fra Lånekassen, noe som utelukkende har skapt frustrasjon hos låntakerne og merkostnader til administrasjon.

Det burde være en selvfølge at kvalifiserte studenter skal kunne studere hvor man vil, også i utlandet. For Reikvam er det tydeligvis et problem at det samles opptil 200 norske studenter på én utenlandsk utdanningsinstitusjon. Hva blir det neste? For mange bergensere på Universitetet i Oslo?

Unge Venstre ønsker selvsagt at norske studenter skal få muligheten til å kunne studere i så mange land som mulig, og benytter denne muligheten. Det er ikke ønskelig at «alle» norske studenter skal samle seg på kun én plass, men det som skiller en liberal fra en sosialistisk studentpolitikk er at vi som liberale ser det ikke som statens oppgave å tvangsregulere og frarøve den enkelte student muligheten til selv å kunne velge hvor en vil studere.

I stedet for dagens ordning med fritt valg, ønsker Reikvam at den enkelte norske høgskole eller universitet skal finne sine egne spesifikke samarbeidsskoler i utlandet, for forhindre at det blir flere nordmenn enn det som SV mener er bra, på én skole. Pengene til omstruktureringen skal, ifølge Reikvam, tas fra studentenes gebyrstipend. Gebyrstipendet, som ble innført for et par år siden, skal gis de studenter som skal til utlandet hvor man må betale høye skolepenger og gebyrer.

Når SV vil frarøve studenter gebyrstipendet på denne måten, viser det hvor liten tiltro partiet har og hvor liten frihet man vil gi til den enkelte student. Nei takk, spar oss for mer offentlig styring av studenthverdagen, og la kunnskapen flyte fritt på tvers av landegrenser.

Av Alf Helge Greaker, politisk nestleder Unge Venstre