— Stor valgfrihet gir studentene mulighet til selv å sette sammen et program, mener lærerstudentene Ronny Høines og Thomas Hals ved Høgskolen i Bergen.

Ronny Høines er redaktør for lærerstudentenes blad, mens Thomas Hals er med i Studentrådet og har andre tillitsverv. Valgfrihet mener de gir studentene mulighet til å velge stor faglig bredde eller stor faglig dybde.

— Er bredden for stor i dag?

— Utdanningen kan bli for generell. Danmark og Sverige har satset mer på pedagogikk, kunsten å undervise. Det er en god vei å gå også for Norge, mener de to.

De ønsker ikke en tidlig spesialisering mot barneskolen eller ungdomsskolen. Praksis ulike steder vil dra den enkelte dit han eller hun passer best.

— Skolen og utdanningen endres. Er den utdanningen dere har fått utdatert?

— Nei. Vi har fått en god utdannelse som setter oss godt i stand til å takle utfordringene i skolen. Bergen har ikke minst satset på å gi oss god utrustning innen IKT og engelsk, kunnskap som etterspørres i skolen. Men fremtidens utdanning bør bli smidigere.

— Bør flere sosialarbeidere inn i skolen så lærerne kan konsentrere seg mer om fag?

— Det kan være en vei å gå for å møte atferdsproblemene bedre, sier Ronny Høines og Thomas Hals, som advarer mot å ekskludere elever fra klassemiljøet.

FRIHET: Ronny Høines (til v.) og Thomas Hals vil la studentene selv velge bredde eller fordypning.
FOTO: HELGE SUNDE