Et boligmarked med skyhøye priser, der en risikerer å bli svindlet av bolighaier. Det er hva som møter studenter på boligjakt i Bergen.

Bergens Tidende fortalte i går om studenter som er blitt loppet for opp til 40.000 kroner. I et opphetet boligmarked tør de ikke annet enn å slå til og leie bolig per telefon. Flere har opplevd at leiligheten de hadde leid var utlånt og utleier forduftet når de kom til Bergen for å flytte inn. Mange forteller om skyhøye priser for små kott.

Tusenvis av boliger trengs

Bare 11 prosent av studentene i Bergen har i dag mulighet til å få rimelig hybel hos Studentsamskipnaden. Innen 2005 skal det ifølge politikerne bli bedre.

I år 2000 satte Stortinget som mål at 20 prosent av studentene skulle ha tilbud om rimelige boliger via Studentsamskipnaden innen 2005. Bergen er verst stilt av universitetsbyene, med 11 prosent dekning. Resten må på det private leiemarkedet. I de andre universitetsbyene er dekningen på mellom 13 og 16 prosent.

Bare i Bergen trengs 2500 nye studenthybler de neste to årene hvis politikerne skal holde løftene sine.

— Situasjonen er håpløs. Det er langt igjen til målet. Det er ikke mulig å nå det innen 2005, sier leder for Norsk Studentunion i Bergen, Torstein Fjeldet Lunde.

Tror på Husbanken

— Jeg vet at boligsituasjonen i Bergen er kritisk, med huseierne som spekulerer i boligmangelen. Det vi trenger er et regulert boligmarked, med en husleienemnd som kan fungere som et vaktorgan. I dagens marked sitter utleier med de fleste rettigheter, sier Rune Skjælaaen, Senterpartiets medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Han mener bygging av studentboliger må ses sammen med bygging av boliger for andre grupper med svak økonomi.

— Husbanken er et ypperlig virkemiddel for å få til en mer sosial boligbygging, sier Skjælaaen.

Også Frps medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Arne Sortevik, har tro på Husbanken.

— Husbankens regelverk må i bedre grad fange opp boligbygging i universitetsbyene. Målet må være å få investorer, enten det er Studentsamskipnaden eller private aktører, interessert i å bygge studentboliger, sier Sortevik.