Strømmen produsert fra våre vannkraftverk er en ren energi. De siste strømpriser har tvunget mange av oss over på andre energiformer. Ved et moderat forbruk av strøm ville den ha strukket til for flere. Jeg foreslår at det ikke er elavgift for de første 20.000 kWh til husholdning, og kanskje også halv moms på dem. Vi forbrukere som har vært med på å betale for utbyggingen av elkraften i Norge via strømregningen, får dermed en livsviktig vare rimeligere. Dermed kan en vanlig husholdning tilpasse forbruket, gjerne med moderne styring, til dette nivået. Forbruk over 20.000 kWh belastes med full moms og elavgift på gjerne 25 øre/kWh. Dermed vil man prøve å unngå høyt forbruk med enøktiltak/alternativ energi, eller betale prisen for å bygge ut mer elkraft.

KJELL ARNE VARDØY