Av Ketil Solvik-Olsen,

spesialrådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe

I stedet mener han at man bør bruke «samfunnets ressurser» på ENØK-tiltak, fjernvarme, varmepumper og liknende — som om det ville redusert totalkostnaden for strøm.

Dette er ønsketenkning. Dersom man skal forbedre kraftbalansen i Norge, så er det ingen tvil om at gasskraftverk totalt sett gir langt billigere strøm i markedet enn store investeringer i fjernvarme, varmepumper og bioenergi. Selvsagt kan en del husstander spare mange penger på å investere i ENØK-tiltak, men investeringer i det omfang Killingland krever, ville kostet oss skattebetalere langt mer pr. KWt enn «ny» strøm fra gasskraftverk.

Killinglands mange og ufullstendige «analyser» føyer seg pent inn i Naturvernforbundets politiske ønsketenkninger. Det er merkelig propaganda å påstå at regningen for gasskraftverk vil havne hos skattebetalerne, mens ekstraregningen ved å subsidiere utallige ENØK-tiltak av varierende omfang og nytte bare forsvinner i intet.

Det er meningsløst å påstå at varmepumper virker positivt på kraftbalansen (gjennom redusert forbruk), men at økt produksjon fra gasskraftverk ikke gjør det. Og det vitner om manglende basiskunnskap om strømprisen å påstå at økt strømproduksjon fra gasskraftverk ikke ville medført at forrige vinters rekordhøye strømpriser i det norske og nordiske kraftmarkedet ville vært lavere. Men nå har Naturvernforbundet og dets likesinnede aldri vært særlig bekymret over om strømmen blir for dyr.