Samtidig snakkes det om at staten tjener flere milliarder ekstra just på grunn av dette. Videre snakkes det om høye og økende oljepriser.

Slik jeg ser det, måtte det da være statens/regjeringens mål å avverge en slik krise så godt som mulig, og det mener jeg staten enkelt kan gjøre uten å sprenge noen budsjetter, hvis den vil.

Hvis alle ekstra inntekter på grunn av prisstigningen på strøm ble gitt tilbake til forbrukerne, så ville kun overskridelser på inntektsbudsjettet bli brukt.

Likeledes, hvis uventede oljeinntekter på grunn av prisstigningen ble brukt til å betale en del av strømprisøkningen, så ville også kun overskridelser på inntektsbudsjettet bli brukt.

Og, da ville jo alle forstå at der tross alle underlige talemåter ellers, så finnes der noen som føler seg forpliktet til å styre landet unna slike kriser. Det er jo folket her i landet de skal regjere, ikke sant?

KNUT MJØS JOHNSEN