• De som avblåser strømkrisen nå, tar definitivt feil, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas. Han frykter at vi vil mangle strøm også neste vinter. Og Bergen er mest utsatt for rasjonering.

TORSTEIN STANGENES

Tidligere denne uken mente Prosessindustriens landsforening at strømkrisen kunne avblåses.

Men fyllingsgraden i vannmagasinene er nå på 36,2 prosent, over fire prosent lavere enn for to uker side, og 22 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

Direktør for Norges vassdrags— og energidirektorat Agnar Aas mener det er feil å avblåse strømkrisen.

— Det er det definitivt. Vi er overrasket over det utspillet. Vår holdning har ikke endret seg de siste ukene. Alle som går gjennom prognosene kan se at vi kan gå fra en vanskelig vinter til en som blir like ille, sier han.

Bergen mest utsatt

Ifølge han vil normalt vær i vinter og vår føre til at magasinene når en fyllingsgrad på 70 i løpet av sommeren. Det er 20 prosentpoeng lavere enn i fjor.

Bergen er blant de områdene i Norge som er mest sårbare i tilfelle strømmangel.

— Distriktet rundt Bergen får både strøm utenfra og produserer kraft selv. Men hvis et av kraftverkene ikke lenger klarer å produsere strøm, har området for lav overføringskapasitet. Det samme gjelder hvis vi får uvær og kraftledningene faller ned, sier Aas.

Skal tvinges til sparing

Hvis dette skjer, kan det bli nødvendig med strømrasjonering på Vestlandet. Denne uken sendte NVE ut et brev til de ansvarlige for den lokale og regionale beredskapen i kraftforsyningen, der NVE ber om at det skal utarbeides mer detaljerte planer for en eventuell rasjonering i vår.

«Bakgrunnen er den alvorlige forsyningssituasjonen for elektrisk kraft i Norge. NVE kan ikke utelukke at det kan bli behov for tvangsmessig sparing,» skriver NVE i en pressemelding.

Aas mener det viktigste man kan gjøre for å forhindre rasjonering er strømsparing, både hjemme og på jobb.