75.000 kroner koster rapporten fra Rokkansenteret, som forsker Svein Kvalvåg legger siste hånd på i disse dager.

— Rapporten er klar 1. oktober, sier Kvalvåg. som ikke vil presentere noen konklusjon før oppdragsgiveren har fått resultatet på bordet. Men byrådet hadde ikke tid til å vente. Mandag kom budsjettet der byombudet, eldreombudet og barneombudet er foreslått nedlagt.

I går var det blåmandag hos byombudene på rådhuset.

— Jaså, er du her ennå, sa folk da jeg kom i morges, sier eldreombud Else-Kristin Foss Vikenes med et smil.

På kuttlisten

I likhet med byombud Erik Dahl og barneombud Åshild Nesheim Larsen liker hun dårlig å havne på kuttlisten gjentatte ganger.

Sist det skjedde var i mars, da byrådet ville redusere fra tre til ett ombud. Da endte bystyret med å vedta en evaluering av hele ordningen. Evalueringen skal ende med en bystyredebatt i november. Nå har byrådet for sin del konkludert i budsjettet.

De tre ombudene håndterte i fjor til sammen vel 800 saker og opplever jevn økning i antallet henvendelser.

— Ingen tvil om at det er bruk for oss. I kutt-tider som dette mer enn noensinne. Det viser seg i mengden henvendelser vi får. Folk føler seg hjelpeløse i systemet, sier Foss Vikenes. Byombud har Bergen hatt siden 1993. I 1997 ble eldreombudet etablert, mens barneombudet kom på plass for bare to år siden.

- Hver sin rolle

— Trenger vi ombud når vi har et 20-talls heltidspolitikere og bystyret fullt at politikere som kan snakke for velgerne sine?

Åshild Nesheim Larsen svarer:

— Ombudene er tildelt en spesiell rolle og har andre oppgaver enn politikerne. Politikerne tar seg av rammene for kommunens virksomhet. Vår oppgave er å gå inn i saksbehandlingen av enkeltsaker og be om innsyn.

Om Bergen kan klare seg med færre enn tre ombud ønsker ikke ombudene selv å svare på.

— Den debatten skal vi ta når evalueringsrapporten ligger på bordet, sier byombud Erik Dahl.

Eldreombud Else-Kristin Vikenes (f. v.), barneombud Åshild Nerheim Larsen og byombud Erik Dahl.
FOTO: CHRISTINE KRÜGER