Med den historieløshet man i dag fornemmer både hos den yngre generasjon, men også (dessverre) ofte hos byens myndigheter, er en slik artikkelserie om bystrøkene betimelig. Kan dette i neste omgang resultere i oppsetting av «merkesteiner» i de respektive strøk, med en passende informativ inskripsjon (gjerne også med Byvåpenet som felles merke), så har man markert strøkene på en iøynefallende og estetisk måte for ettertiden.

BT har valgt å begrense antatte strøk til 20, hvorunder ligger en rekke «understrøk», som avisen kaller dem. Antallet strøk kan saktens diskuteres, og grensene dem imellom likeså. Den diskusjonen skal jeg la ligge her. Derimot vil jeg nok en gang sette et stort spørsmålstegn ved navnet «Hødden». I sin iver etter å være mest mulig bergensk, er det lett for å bli mer katolsk enn paven. Min påstand er fortsatt den, at ordet «Hødden» er et påfunn av nyere dato. Min egen bestefar var født på Ladegården i 1904 og bodde mesteparten av sitt liv der. Flere andre familiemedlemmer er også født og oppvokst på Ladegården og Mathismarken. Ingen av dem sier «Hødden», men Høyden. «Vi bor i Høyden», «oppe i Høyden», «Høydegutter» var omgrepet. Min nå avdøde bestefar var en «kjuagutt» alle sine dager, og jeg hørte aldri han si noe annet enn Høyden. Og i Mathismarkens Bataljons Marsj, skrevet i 1933, heter det bl.a.. «De gamle gutter frydes ved, den staute Høidegutt...». «Hødden» er således et «strøksnavn» som neppe kan kalles ekte og som den eldre generasjon av strøkets beboere altså ikke kjente. Høyden må således bli strøksnavnet!

Og når jeg er inne på strøksnavn; BT har valgt å gi ett av de eldste bystrøkene navnet Skansen. Her mener jeg avisen snubler i sin egen argumentasjon om hovedstrøk og understrøk. I alle andre sammenhenger, både offentlig, i media og på folkemunne, brukes Fjellsiden som navn og strøksbenevnelse for denne delen av Bergen. Med en smule justering av grenselinjene vestover og sydover, vil Fjellsiden være det riktige navnet på dette strøket. Skansen, som et geografisk mindre område, vil være et naturlig «understrøk» på Fjellsiden, på lik linje med Stølen, Fjeldet, Heggen osv. Fjellsiden vil da ha parallell til tilsvarende strøksnavn som Sydneshaugen og Nygårdshøyden. Grensesteinen for Fjellsiden foreslåes oppsatt på Vetrlidsallmenningen, ved Fløibanestasjonen.

Med unntak av disse to innvendinger, synes jeg BT har truffet meget godt både når det gjelder strøksnavn og -grenser. Måtte dette nå bare følges opp i handling av bystyret.

Jostein Sørensen