De siste to årene har Norge vunnet nordisk mesterskap i transportteknikk for lærlinger. I mesterskapet i Nordköping i Sverige tidligere i år stilte Norge med blant andre to elever fra transportfagstudiet ved Os videregående skole.

Mens resultatene under mesterskapet vakte interesse i Sverige, er det i statsbudsjettet foreslått å overføre ansvaret for landslinjene til fylkeskommunene.

— Staten yter årlig 10-12 millioner kroner til landslinjene ved Os videregående skole. Vi frykter at fylkeskommunen ikke vil ha økonomi til å opprettholde de tunge investeringene som er nødvendige innenfor transportfaget, sier rektor Bjørn Birknes ved skolen.

- Trenger utdanningen

Forbundssekretær Knut Herman Volland i Norsk Transportarbeiderforbund deler synspunktet til rektor Birknes.

— 250.000 mennesker i Norge er sysselsatt innen transport og logistikk. Alle yrkessjåfører med utdanning fra denne skolen går rett ut i fast jobb. Norge trenger denne utdanningen for å kvalitetssikre transportarbeideryrkene, sier Knut Herman Vollan.

Utdanningsansvarlig Bo Eriksson i Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) fra Sverige kom for å delta i kunnskapsutveksling mellom de to land. Ved å sette seg inn i den norske transportarbeiderutdanningen på Os videregående skole, håper Bo Eriksson å snappe opp noen triks.

— Neste år skal Sverige stille med de beste av de beste til mesterskapet. Da skal nok nordmennene få juling, sier Bo Eriksson i TYA.

- Svært alvorlig

I Arbeiderpartiregjeringens forslag til statsbudsjett het det at landslinjene skal overføres til fylkeskommunene.

— Den nye regjeringen har også gått inn for dette i sitt budsjettforslag, men uten å tilføre pengene fylkene trenger. Det er svært alvorlig om flere utdanninger blir borte fordi de 140 millioner kronene staten årlig bruker på landslinjene forsvinner, sier Rolf Reikvam (SV), leder av kirke- og utdanningskomiteen på Stortinget.

Rolf Reikvam sier SV vil gi regjeringen kraftig motbør i saken i budsjettforhandlingene.

— Det er ikke nødvendig for staten å ha ansvaret for landslinjene, men pengene må følge etter hvis fylkeskommunene skal ta over. Det er vårt soleklare standpunkt til en regjering som hadde skole som flaggsak i valgkampen, sier Rolf Reikvam.