I stedet vil fylkesrådmannen øke tilskuddet til drift av kollektivtrafikken i Bergens-området.

Det er Statens vegvesen region vest som høyst overraskende er kommet med forslaget om å bruke av de 20 millioner kronene til den nye terminalen. Fylkeskommunen har ikke kjent til planene, og terminalen er ikke prioritert i planen for bygging av trafikkterminaler i Hordaland.

Arbeiderpartiets Arne Jakobsen har kritisert forslaget og bedt om at til sammen fem millioner kroner av kollektivmidlene brukes til å bedre kollektivtilbudet på stamnettet, i hovedsak mellom Bergen og Sotra.

Nå støtter fylkesrådmannen forslaget som skal behandles i komité for samferdsel og miljø 25. februar. Det er Statens vegvesen som tar endelig avgjørelse i saken.

Dersom fylkesrådmannens forslag blir gjennomført, vil det tilføre 6,75 millioner kroner til ruteproduksjon til Kokstad/Sandsli, 4,75 millioner kroner til å utvide ruteproduksjonen på stamrutenettet og 3,5 millioner til utbygging av Bildøykrysset.