Av Elna Matland

Jeg hører i radioen at man skal kreve mer av eldre bilførere — ved 70 års alder. Bare spesielt utdannede leger skal kunne utstede førerkortet. Ved fornyelse. Vel og bra. Skjønt jeg må jo tilføye at det er ganske «rørende» at dere bryr dere sånn med oss eldre! Takk for det!!

Men - hva med alle de unge da? Er de kvalifisert til å få førerkort i det hele tatt ved 18-årsalder? Jeg tviler sterkt på det. Hvem erklærer dem som kvalifisert til førerkortet? Der burde det absolutt være spesialleger inne i bildet.

BT har 4. juni en spalte på side 2. I den spalten kan du lese om tre unge bilførere, de har kjørt ulovlig og grassat, og jeg siterer: sak 1: Fyllekjører tatt i 172 km. (han er 21 år). Sak 2: Tatt for å ha kjørt i 141km i Fløyfjellstunnelen. (han er 20 år). Sak 3: Har kjørt uten førerkort og har vært påvirket av rohypnol og amfetamin. (han er 34 år).

Vi kan lese om liknende saker hver eneste dag, og alt dette tyder på at de unge ikke er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder bilkjøring.

Så jeg spør; hvem er best kvalifisert til å ha førerkort? Hvem foranlediger flest ulykker?

Et eget eksempel til slutt: Forleden kjørte jeg kanalveien på Minde (jeg er en eldre bilfører). Jeg holdt lovlig fartsgrense, mer bør man ikke holde her. Jeg ble forbikjørt av en sjåfør i en varebil (han hørte ikke til den eldre kategori), han holdt altså for stor fart. I første rundkjøring unnlot han å gi tegn ved utkjøring, og da vi nærmet oss Fanahallen, stakk han ganske enkelt til venstre i retning byen, dette er forbudt her.

Ja, jeg spør: hvem viste ansvarlig kjøring - jeg (den eldre bilføreren som trenger spesialopplæring) eller den yngre mannen i en hvit varebil?