Høy strykprosent i matematikk og realfag er noe av bakgrunnen for de skjerpede kravene. I fremtiden er det ikke nok å være formelt sett kvalifisert, studentene må være reelt kvalifisert for realfagstudiene.

Til nå har kravene for å begynne på disse studiene vært generell studiekompetanse. Det nye forslaget innebærer at søkerne må ha hatt realfag som studieretningsfag på videregående. Forslaget sendes nå på høring, og endelig standpunkt blir tatt til høsten.