Av Kjersti Toppe,

Bergen Senterparti

I Hordaland ble 76 prosent av dispensasjonssøknadene innvilget i 2002. I Bergen er nå 73,7 prosent av kommunens 309 km lange kystlinje berørt av utbygging. Hvis ikke denne utviklingen snus, vil 90 prosent av kystlinjen i Bergen være nedbygd om 30 år. Spørsmålet jeg stiller er om et byråd med Høyre, KrF og V, støttet av Frp vil klare, eller i det hele tatt har interesse av, å snu denne utviklingen.

For Bergen Høyre, som det dominerende parti i dette byrådet, har jo progra m festet at de skal være positive til dispensasjoner og omreguleringer i 100-meters beltet og i landbruks-, natur— og friluftsområder.

Denne holdningen bekymrer meg, fordi allemannsretten, fri ferdsel i strandsonen og vern av friluftsområder må være viktige prinsipper for fremtidig byutvikling. Dette må et styrende byråd i Bergen ta på alvor.