Miljøbyråd Nils Arild Johnsen ønsker ikke at området skal omreguleres fra industri til forretninger og boliger fordi området vil ligge inneklemt mellom Michael Krohns gate og skraphandlerne i Damsgårdsveien. Dette er et underlig utsagn fra en miljøbyråd fordi miljøvennlig byutvikling innebærer en fortetting av bebyggelse i sentrale strøk. Jo tettere folk bor og arbeider, jo lettere blir det å satse på gang-, sykkel— og kollektiv transport.

Området sør for Puddefjordsbroen har lenge vært forsømt, men at noen endelig tar initiativ til å få gjort noe her er svært gledelig. Å argumentere med at ingen skal få bo her fordi det er for mye veier i nærheten, er en type ondsirkel tankegang som ikke vil bidra til utvikling i Bergen.

Min oppfordring til bystyret er: Gi folk mulighet til å velge selv hvor de skal bo. Det sentrale Bergen trenger flere boliger!

EIRIK GLAMBEK BØE