Arbeidet begynte allerede i 1994. Kommisjonens innstilling skal foreligge i mars.

Økokrimsjef Einar Høgetveit har ledet kommisjonen, som ellers består av høyesterettsdommer Kirsti Coward, statsadvokat Ingunn Fossgard, professor Ragnar Hauge og advokat Frode Sulland.

Kommisjonens leder, Einar Høgetveit, har ikke villet kommentere Aftenpostens opplysninger om at narkotikabruk kan bli legalisert.

Jussprofessor Johs. Andenæs har tidligere gitt uttrykk for at myndighetenes holdning overfor narkomane er selvmotsigende. Han har blant annet pekt på det motstridende i at samfunnet deler ut gratis engangssprøyter og oppretter sprøyterom, mens det er forbudt og straffbart å sette sprøyter med narkotisk innhold.