EIRIK DAMSGAARDNTB

Svaret på Staffs krav om å flytte saken fra Indre Sogn herredsrett er ventet fredag eller lørdag.

– Vi har full tillit til domstolen. Dersom domstolen mener den kan ta en uhildet avgjørelse, så trenger ikke saken flyttes fra Sogndal, sier advokaten til den ene av de to tiltalte 18-åringene, Knut Storberget.

Ønsker ikke utsettelse De to ungdommene fra Naustdal i Sunnfjord er tiltalt for vold, trusler og rasehets mot den 17 år gamle indiskfødte Arve Beheim Karlsen. Han ble 25. april 1999 funnet druknet ved utløpet av Sogndalselva.

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, som forsvarer den andre tiltalte, krever at saken flyttes i frykt for en urettferdig rettssak i lokalmiljøet.

– Staff stiller et berettiget spørsmål. Men dersom saken flyttes, er det også stor sannsynlighet for at den må utsettes. Min klient ønsker å få saken ut av verden, sier Storberget.

Sorenskriver avgjør Aktor, førstestatsadvokat Jan Hoel i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, sier til NTB at han ikke kan se at lovens vilkår for å flytte saken er til stede.

– Det er riktig at det har vært mye mediefokus på denne saken, men det har det også vært i landsdekkende medier. Om det finnes frykt for at dommerne kan være påvirket av medieomtalen, er det en frykt som derfor ikke er spesiell for Indre Sogn, sier Hoel.

Sorenskriver Steinar Velle i Indre Sogn skal en av de nærmeste dagene avgjøre om kravet fra Staff skal imøtekommes eller ikke.

Saken er berammet for Indre Sogn herredsrett i Sogndal med start 13. mars. Dersom saken blir flyttet til et annet sted, kan det innebære at tidspunktet også må endres.