Dette er et svar som ikke holder. Bondevik må klargjøre om Norge støtter USAs krig mot Irak. Bondevik må avklare om Norge står på USAs liste over 15 land som uoffisielt støtter USA. Det er skremmende at statsministeren «tror» og «stiller seg tvilende» til om Norge uoffisiellt støtter USAs krigføring, dette er noe statsministeren MÅ vite. Det norske folk har krav på et klart svar.

Det er nærliggende å spørre om regjeringen her forsøker å spille på lag både med den stadig voksende krigsmotstanden i det norske folk og USA på samme tid. Kanskje er det slik fordi Norge allerede deltar i krigen mot Irak?

Norge deltar i dag med blant annet en norsk ubåt i Middelhavet. «Operation Active Endavour» blir markedsført som en del av «krigen mot terrorismen», som norske myndigheter ser adskilt fra krigen mot Irak. 1. april skal Norge sende 4 torpeodobåter til Middelhavet, også disse i »krigen mot terrorisme». Kan Bondevik garantere at disse fartøyene ikke er plassert der for å beskytte amerikanske krigsskip? Kan Bondevik svare på hvorfor denne oppbyggingen av styrker i Middelhavet skjer akkurat nå?

TORSTEIN DAHLE, LEDER I RØD VALGALLIANSE