Når Friele blir utfordret til politisk duell av Anne-Grete Strøm-Erichsen, så vil han ikke stille opp. Når han i beste sendetid på NRK, i Vestlandsrevyen, blir stilt spørsmålet om hans resept på å gjøre Bergen bedre, blir svaret vel generelt.

«Øke inntektene og redusere kostnadene» — hvordan det skal gjøres hadde han ingen ringeste mening om. Og Herman Friele blir i en rekke innlegg i byens aviser utfordret og stilt en rekke spørsmål, og her kan mannen tydeligvis heller ikke gi svar. Hva er det da han vil - hvilken trolldomseffekt er han i besittelse av? Friele kan altså ikke gi svar på de politiske utfordringer han blir stilt overfor.

Han velger derfor å opptre med støttekontakt. Han lar Martin Smith-Sivertsen svare for seg i Bergens Tidende 3. mars. Var her da noe nytt - var her noen nye signaler om hva som vil gjøre Bergen til den by Herman Friele tidligere ga sterke proklamasjoner om? Nei, i Martin Smith-Sivertsen var det jo bare gammelt tankegods. Tankegods som Høyre har prediket lenge. Tankegods som heller ikke har virket der det er forsøkt. Jeg skal være enig med Martin Smith-Sivertsen om at statens rammebetingelser av overføringer til Bergen må endres. Men det blir neppe lett når den bergenske Høyre-kvinnen, Erna Solberg, sitter i statsrådstolen. Hun har jo inntatt sitt standpunkt - en må jo ikke forvirre henne med fakta. Så om vi får høre noe fra «Tause» Herman gjenstår og se - i mellomtiden må byens innbyggere tydeligvis forholde seg til hans politiske støttekontakt, Martin Smith-Sivertsen.

ARNE JAKOBSEN (A), FYLKESPOLITIKER