Personlig er jeg rystet og over synspunkter når det gjelder den australske regjeringens manglende medfølelse i denne saken. Dere kan være trygge på at ikke alle australiere er like ufølsomme. Etter min mening burde flyktninger ha de samme rettighetene som alle andre som søker innreise til Australia, og ha rett til å fremme sin sak akkurat slik andre flyktninger gjør. SHANE DAY, CANBERRA, AUSTRALIA