Det skal sterk rygg til å bera ein slik menneskeleg nedtur. Terje Søviknes er rett nok offer for eigne handlingar, men det er samfunnet som har skapt han, difor er vi alle ansvarlege for det som har hendt. Vi gjer alle feil, det er menneskeleg å feila. Vi må ta opp krossen og reisa oss til nytt liv.

OLAV EIDE, BYGSTAD