Eit godt stykke på veg kjem statsråden Kari Beheim Karlsen i møte. I siste nummer av Advokatbladet, medlemsbladet til Den Norske Advokatforening, seier Harlem at det er eit samfunnsproblem, dersom det er slik at forsvararar gjev sine klientar råd om å teie i håp om at sjansane for frifinning skal auke.Justisministeren meiner det er aukande tendens til dette, men vedgår at det i enkelte tilfelle kan vere rett å gje klientar råd om å halde seg tause.