En krig i Irak vil ramme en allerede hardt prøvet befolkning, og vil skape en humanitær katastrofe verken FN-organene eller andre hjelpeorganisasjoner vil ha kapasitet til å stoppe.

Verdens matvareprogram anslår at til sammen ti millioner irakere vil trenge hjelp til å skaffe mat, dersom landet blir angrepet. Over 18 millioner av landets befolkning kan komme til å bli uten rent drikkevann og 8 millioner vil være uten noen sanitære tilbud.

Her er det viktig at Norge fører en ansvarlig politikk. I stedet for å bistå krigshisserne med våpen, må norske politikere donere penger til humanitært hjelpearbeid i Golf-området for på denne måten å dempe den kjempemessige humanitære katastrofen som kan oppstå.

HEINE JOHANSEN,

MEDLEM AV BEVEGELSEN FOR SOSIALISME