1. juni skal fylkesutvalget avgjøre om fylkeskommunen skal fortsette å gi støtte til internatdriften ved Årstad skole. Dette etter at saken nesten årlig har vært oppe ved fylkestingets budsjettbehandlinger, og der Årstad

har måttet bruke unødvendig mye tid på å kjempe for støtten i stedet for åkunne konsentrere seg om å gi et best mulig tilbud til ungdommene sine.

Da saken var oppe i komité for kultur og helse ønsket mindretallet, deriblant RV å opprettholde støtten som i dag, mens flertallet vil gå i forhandlinger for ev. å få internatet inn på fylkets barnevernsplan og ev. kjøpe plasser. Dette skaper en uverdig usikkerhet for elever, foreldre og ansatte ved skolen om hvordan situasjonen blir ved skolestart.Jeg tror de fleste er enige om at internatet ved Årstad skole er et godt lavterskeltilbud for en gruppe ungdommer som opplever problemer. Uten Årstad ville kanskje en del av disse kommet tyngre inn i barnevernet, med de økte kostnadene det fører med seg. Derfor er det viktig å skape forutsigbarerammevilkår for driften. Fylkesutvalget bør derfor legge ballen død, ved åfastslå en gang for alle at man ønsker å opprettholde støtten. At denøkonomiske støtten følges opp av et sterkere samarbeid og politiskengasjement, f.eks. ved at internatet kommer inn i fylkets barnevernplanhadde vært fint. Men hvis et sånt vedtak ikke følges av konkretebevilgninger er det lite verdt. Dersom fylkesutvalget ikke gjør konkrete vedtak om å støtte internatdriften Årstad skole, men ender opp med ulne vedtak om «kjøp av plasser dersom, hvis om ...» er det dårlig gjort overfor elever, foreldre og ansatte. Men det er også å skyte seg sjøl i foten, fordi det ødelegger for det arbeidet Årstad driver som avlaster det fylkeskommunale barnevernet. Å fortsette å hive denne ballen frem og tilbake mellom kommunen og fylkeskommunen er ikke bare uverdig, det er en stivbeint formalisme somvirker uforståelig for de fleste andre enn flertallet i fylket. Ungdommenepå Årstad fortjener bedre, og det bør medlemmene i fylkesutvalget ta konsekvensene av ved å fortsette støtten.

Av Anje Müller Gjesdal, fylkestingsrepresentant, RV