Med 16 år på tinget kan man ta ut pensjon ved fylte 59år. Det er samme gjengen som stadig tyter om at andre helst bør arbeide lenger!

Jeg lurer på om disse menneskene som skal syre Norge vet hva andre har i pensjon? Vet de for eksempel hva en person med 50 års fartstid i en bedrift i privat sektor får i pensjon fra folketrygden i året? Skal vi antyde fra 120 til 150.000 kroner i året for de fleste ved fylte 67 år? Hovedårsaken til dette er at de som styrer landet regulerer grunnbeløpet oppover med sneglefart. I dag er OG 51.000 kroner.

For dem som ikke har tilleggspensjon fra sin bedrift, og det er de fleste, er pensjonen latterlig lav. Det er derfor meget gledelig at LO, med Fellesforbundet i spissen, reiser denne saken ved årets tariffoppgjør. Dette er virkelig en kampsak! Etter min oppfatning burde 1G omgående vært løftet til minimum 75.000 kroner og deretter fulgt lønnsutviklingen i årene fremover.

Folketrygden må nemlig i all fremtid være bærebjelken i folks pensjonsforhold. Kan man i tillegg få en pensjon via egen bedrift vil det redusere de forskjeller seg er mellom privat og offentlig sektor.

Dere på Stortinget som har vedtatt slike fordeler til dere selv må skjønne at dette er helt urimelig. Det trengs nå kraftige løft i "vanlige folks" pensjonsforhold. Dere må omgående treffe tiltak som utjevner de store forskjellene dere nå ha skapt. Uten slike tiltak vil dere miste enhver tillit og stå tilbake uten ære! John Sakseide