Av Arne Jakobsen,fylkestingsrepresentant Ap

Den åpningen som ble skapt i Stortinget for halvannen måned siden for Ringeriksbanen skulle en tro at flere enn SV og Arbeiderpartiet skulle være interessert i. Endelig kunne en se mulighetene for å få hull på den «verkebyllen» som lå i den pakkeløsningen som var en forutsetning da Stortinget i juni 1992 valgte stamvegtraséen om Lærdal. Men akk den gang ei.Sentrumspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet hadde ikke mot til å følge opp.

Hva er det som er bakgrunnen for min reaksjon? Jo, i forkant av Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan, lykkes det krefter fra Arbeiderpartiet i Hordaland og Hallingdal, med byrådsleder Anne Grete Strøm-Erichsen, fylkeordfører Gisle Handeland, ordfører i Voss, Bjørn Christensen og stortingsrepresentantene Ranveig Frøiland og Gard Folkvord i spissen, å få Arbeiderpartiets fraksjon i samferdselskomitéen til å gå inn for å bruke 100 millioner kroner til planlegging og prosjektering av Ringeriksbanen. Dette ble akseptert av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, som i sin stortingsmelding ikke hadde med at Ringeriksbanen skulle gis slik prioritet.

Dersom SV og Arbeiderpartiet hadde fått følge av sentrumspartiene sist fredag, kunne en kommet i gang i med de forberedende arbeider, slik at arbeidet med realisering av den etterlengtede banestrekningen, for fullt kunne komme i gang i starten på en ny transportplanperiode etter 2012.

Det er trist at de tre sentrumspartiene, ved sin handlingsist fredag, har bidratt til å forsinke forkortelsen av Bergensbanen med om lag et ti-år. Deter trist å konstatere at sentrale sentrumsfolk her vest, som søker støtte til å komme på Stortinget, ikke har styrke nok til ågi gjennomslag for en slik viktig sak for landsdelen.Ingmar Ljones i KrF, som har hatt sentrale posisjoner iForum Nye Bergensbanen, har prediket titt og ofte viktigheten av å få Ringeriksbanen på plass. Men vi må nok konstatere at den samme Ljones nok en gang ikke er blitt bønnhørt av sine egne folk iStortingets samferdselskomité. Det er enskjebne som selvsagt også kan ramme andre. Med et tilbakeblikk synes det for meg at den samme Ljones i svært mange saker ikke har nådd fram når han har tatt oppviktige saksfelt for byen og landsdelen.

Kanskje Ljones, Rune Skjælaaen og May Britt Vihovde vil glimte til med nye lovnaderom Ringeriksbanen i høstens valgkamp?