JAN I. ELIASSEN

Administrerende direktør Oddvar Vigestad i BNR-konsernet ser for seg et holdingselskap der de nåværende eierne i BNR, HSD og Rogaland Trafikkselskap får aksjer.

Vigestad ser det som naturlig at et slikt nytt storselskap får sitt hovedkontor i Bergen.

Hovedkontor i Bergen Han peker på at HSD er det største av de tre selskapene med BNR som nummer to og Rogaland Trafikkselskap som det minste.

– Rogaland Trafikkselskaps eier, Folke Hermansen, har ved flere anledninger uttalt at han ønsker å bygge opp et nytt storselskap rundt HSD. Det finner jeg også naturlig, sier Vigestad.

– Hvordan ser du for deg et slikt nytt storselskap?

– Det vil være naturlig å etablere et storkonsern med et holdingselskap på toppen. Det vil da bli eier av et stort busselskap som skal omfatte BNR sin bussvirksomhet og HSD Buss AS, inkludert tidligere Vest Trafikk.

Videre etableres det et innenriks sjøselskap som skal omfatte fergene og passasjerfartøyene til de tre nåværende ruteselskapene, inkludert Boknafjorden Ferjeselskap AS som BNR og Rogaland Trafikkselskap i dag eier på 50/50-basis.

Et landbasert godsselskap med bilparken til BNR— og HSD sine gods-divisjoner blir skilt ut som nok et datterselskap.

Det fjerde elementet blir utenriksfart der Fjord Line blir det bærende elementet, sier Vigestad.

Han ser for seg at paraplyselskapet i konsernet blir børsnotert.

Fylkesbaatane – Det vil få en størrelse og en struktur som vil gjøre det lett å sikre selskapet ny kapital i investormarkedet, sier Vigestad.

Han ser ikke bort fra at Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS også på sikt kan gå inn i et slikt nytt storkonsern.

– Men de har jo foreløpig orientert seg nordover mot Molde og Møre og Romsdal Fylkesbaatar. De er imidlertid stor aksjonær i BNR med 19 prosent av aksjene, og deres naturlige fartsområde utenom lokalfarten i eget fylke, er på strekningen Bergen-Sogn og Fjordane, peker Vigestad på.

Eier hos hverandre I dag er det stor grad av krysseierskap i de tre selskapene, BNR, HSD og Rogaland Trafikkselskap.

Stavangerselskapet eier 15 prosent av aksjene i BNR og mellom 42 og 43 prosent av HSD-aksjene. HSD eier på sin side 28 prosent av BNR-aksjene. Rogaland Trafikkselskap kontrolleres 100 prosent av Folke Hermansen gjennom sitt selskapssystem der Det Stavangerske Dampskibsselskab med datterselskaper er selve juvelen.