Bergen Senior Høyre har kontakt med mange eldre. Disse føler at dagens sikkerhetssituasjon er lite tilfredsstillende. Politiet rasjonaliserer, legger ned bydelspoliti, har få patruljerende i byens og bydelenes gater, og får stadig nye administrative oppgaver.Dette skaper utrygghet i folket, og det gjelder ikke bare de eldre.

Blind vold treffer alle grupper, og personale i bank, post, butikk, restaurant osv, er spesielt utsatte. Politiet vet hva som mangler; personell, penger og celler til å ta vare på også småforbrytere.

Politiet vil være mer synlig i byens og bydelenes gater, men de trenger administrativ avlastning.

Bergen Senior Høyre krever at Stortinget ved Justiskomiteen øver et ennå sterkere press på våre bevilgende myndigheter slik at Politiet kan bli tildelt nødvendige midler for å utøve sine aktiviteter på en langt mer tilfredsstillende måte.

Det er ikke akseptabelt at folk flest skal føle en voksende uttrygghet i dagens samfunn.

Kjell Moberg og Olav Sunde