Siden anslaget på byggekostnadene i nylig fremlagt konsekvensutredning viser at prosjektet blir 27 prosent dyrere enn utredningen fra 1999. I tillegg til prisvekst, skyldes en stor del av økningen en mer miljøvennlig løsning med tunnel på Bu.

Svaret er at den samme konsekvensutredningen viser at trafikkgrunnlaget til Hardangerbrua har økt kraftig. Når behovet for broen er betydelig større enn tidligere antatt, står prosjektet sterkere enn før. Dyvik er sikkert kjent med at den samfunnsmessige verdien av et veiprosjekt ikke bare påvirkes av prosjektets kostnad, men også av prosjektet inntektsgrunnlag.

TORBJØRN HANSENS, TORTINGSREPRESENTANT HØYRE