RAGNHILD HOV

Bare pasientbehandlingen ved psykiatrisk avdeling blir skjermet for den dramatiske innsparingspakken som ledelsen i Helse Vest i neste uke foreslår for Haukeland sykehus.

26. august skal styret vedta den endelige sparepakken. Forslaget innebærer en innsparing på årets drift med 92 millioner kroner.

Sparing over hele linjen

Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes bekrefter overfor BT at dette er noen av hovedpunktene i forlaget som ledelsen nå utarbeider:

n Kirurgisk divisjon skal spare ca. 28 millioner.

n Medisinsk divisjon skal spare 23 millioner kroner.

n De medisinske serviceavdelingene skal redusere driften med fem millioner kroner i år.

n For kirurgisk divisjon arbeides det med en pakke med 14 konkrete sparetiltak.

n Fødeavdelingen Storken på Kvinneklinikken blir lagt ned.

n Store nedskjæringer og omlegginger skal gjennomføres på øyeavdelingen. Sengekapasiteten skal redusere fra 15 til åtte senger. Den polikliniske driften skal trappes opp og flere av pasientene skal overføres til pasienthotellet.

n Det skal kuttes et betydelig antall sykepleierstillinger på kirurgisk avdeling og gynekologisk avdeling på Kvinneklinikken.

n Også driften ved de medisinske avdelingen skal legges om. Men det er ikke foreslått nedlegging av hele avdelinger og sengeposter.

Vil unngå oppsigelser

— Vi arbeider nå med å finne tiltak som rammer pasientbehandlingen i så liten grad som mulig. Først når styret har gjort sitt vedtak vil vi vite hva resultatet blir, sier Kverneland Bogsnes. Hun understreker at ledelsen fremdeles jobber med de endelige forslagene. Mandag vil de bli oversendt styret. Hun viser også til at ledelsen i Helse Bergen nylig har mottatt et brev fra ledelsen i Region Helse Vest.

— I dette brevet åpnes det for at innsparingene kan tas over to år. Sykehusledelsen vil vi nå se om dette er mulig. Men rammen for innsparingspakken vil bli den samme, opplyser foretaksdirektøren.

Kverneland Bogsnes håper å kunne gjennomføre innsparingene uten at noen blir sagt opp. Ledelsen har vedtatt at det skal opprettes et vikarbyrå på sykehusene. Ledig personale blir tilbudt jobb der og vil flytte rundt på avdelingene etter behov.

— Du er selv kvinne. Er det vanskelig å forslå å legge ned en avdeling som har bidratt til bedre kvinnene fødselstilbud i regionen?

— Ikke når jeg ser helheten. Jeg er sikker på at vi skal kunne gi kvinnene et tilfredsstillende fødselstilbud etter innstrammingen.