RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no OSLOLuftfartsdirektør Randi Flesland bekrefter at det blir aktuelt å legge ned flyplasser i Sogn og Fjordane når Luftfartsverket har gjort ferdig sin analyse over flyplasstrukturen i Norge til høsten. Førde og Sandane lufthavner er mest utsatt for å havne på Luftfartsverkets dødsliste. — Men her må jeg understreke at det ikke er Luftfartsverket, men Stortinget som vedtar å legge ned og bygge flyplasser her i landet, sier Flesland. Samfunnsmessig - Arbeidet med å vurdere flyplassstrukturen er en samfunnsmessig - ikke en bedriftsøkonomisk analyse, legger hun til. De tre kortbaneflyplassene i Førde, Sogndal og Sandane har et samlet underskudd på 12,8 millioner kroner. Felles for alle de tre flyplassene er at driftsinntektene bare er ca 65 prosent av driftskostnadene. Det er med andre ord mye dyrere å drive de tre flyplassene enn det de klarer å hente inn gjennom passasjer- og landingsavgifter. Mens eksempelvis Førde lufthavn tok inn 6,6 millioner kroner i inntekter, kostet det 9,2 millioner å drive den.Florø lufthavn har derimot et driftsoverskudd på 1,9 millioner kroner. Her tok man inn 13.8 millioner kroner gjennom avgifter og kommersielle inntekter, mens det kostet 10,6 millioner å drive flyplassen.Underskuddene dekkes imidlertid inn av det store overskuddet ved Flesland flyplass, slik at Luftfartsverkets region i Hordaland og Sogn og Fjordane samlet bidrar med et samlet overskudd på hele 268,6 millioner kroner. Flesland flyplass hadde alene et driftsoverskudd på hele 279,6 millioner kroner i fjor, viser regnskapet som nylig ble vedtatt på Luftfartsverkets generalforsamling.Størst er underskuddet ved Sogndal lufthavn, som fikk 4,6 millioner kroner i minus. Førde og Sandane lufthavner endte med et minus på 4,1 millioner kroner hver. Bedre veier Luftfartsdirektør Randi Flesland legger ikke skjul på at man vil se nærmere på flyplasstrukturen i Sogn og Fjordane.- I dette fylket kan man fra mange steder nå alle flyplassene med bare en time og et kvarters bilkjøring. Utbedring av veisystemer og infrastruktur i fylket gjør at vi må vurdere om det er forsvarlig å opprettholde alle de fire kortbaneflyplassene i Sogn og Fjordane. Når eksempelvis den nye veien snart blir ferdig, vil man kunne kjøre bil mellom Førde og Florø på ca 40 minutter. Da kan det bli vanskelig å forsvare fortsatt drift av flyplasser begge steder, sier hun.