Det er konklusjonen etter at Statnett har gjennomført en treårig kartlegging av tilstanden til sine høyspentmaster.

Også BKK Nett har skader på sine høyspentmaster, men har ennå ikke oversikt over hvor stort problemet er.

– Vi har identifisert en del skader på våre betongfundamenter, uten at vi kan si noe om omfanget. Vi er i ferd med å kartlegge problemet, sier divisjonsjef Hans Terje Ylvisåker hos BKK Nett til Teknisk Ukeblad Interaktiv.

Selskapet eier drøyt 5200 kilometer luftledningsnett på drøyt 50.000 betongfundamenter på Vestlandet

1-2 prosent av Statnetts 120.000 mastfundamenter har så store frostskader at de må byttes ut. Dette kan koste oppunder 100 millioner kroner.

Årsaken til skadene var at det før 1998 ikke var krav om frostfri betong i fundamentene, og at en stor andel av fundamentene er støpt om vinteren etter lang transport av betongen.