Av byråd Ruth Grung

Påstandene faller ikke bare på sin egen urimelighet — de avslører også at Warloe er ute på særdeles tynn is når det gjelder forståelse av barnehagepolitikken i Bergen.

Faktum er at Bergen kommunes tilskudd til private barnehager ikke er redusert. Kommunen gir 95 millioner av sine egne rammer i støtte til private barnehager. Trondheim til sammenligning bruker 2 millioner. Dette er en bevisst politikk for å skape bedre rammebetingelser for private samtidig som vi vil ha ned foreldrebetalingen. Hittil har ikke alle private barnehager fått kommunal støtte. Noen har fått ganske mye, mens cirka 40 av 180 private barnehager ikke har fått noe.

Faktum er videre at ingen barnehage vil få lavere støtte enn før. 1/3 vil få en ganske liten økning, mens hele 2/3 vil få et mye større tilskudd enn før. Vi ser det som en hovedsak å likebehandle samtlige private barnehager. Dette vil være til fordel for foreldrene. De barnehagene som har høyest foreldrebetaling i dag, er nemlig de som ikke har fått tilskudd hittil. De som eier og driver barnehagene oppfordres nå til å bruke 50 prosent av tilskuddet til å redusere foreldrebetalingen, og 50 prosent til generell drift.

De barnehagene som i dag har lavest pris, er de som hittil har fått høyest tilskudd, som har satt dem i stand til å redusere betalingen. I noen tilfeller under kommunal pris. Disse vil få lavest økning i det kommunale tilskuddet. Det er eksempel fra en slik barnehage Henning Warloe har gjentatt siden før jul og som generaliseres som Bergen kommune sin støtte til private barnehager.

Når staten nå øker sin støtte til private barnehager med 30 prosentpoeng fra 1. august, mener vi det er riktig at Bergen kommune tilpasser sin tilleggsstøtte slik at det fungerer mest mulig rettferdig for alle. Er Henning Warloe uenig i dette, så får det være hans sak overfor sine velgere.

Det er for øvrig ingen sammenheng mellom det såkalte barnehageforliket i Stortinget og det Bergen kommune gjør med tilpasning av den kommunale støtten i dag. Barnehageforliket forutsetter 80 prosent offentlig finansiering og 20 prosent foreldrebetaling.

Siden slutten av 80-tallet har barnehageplass til alle være et allment akseptert krav. Vi venter at det nå legges til rette for det. Den uenighet som er skapt nå, senest med Barnehagemeldingen like før påske, skaper større usikkerhet enn noensinne. Det synes fullstendig uklart hvor dette vil bære hen, og situasjonen er så å si umulig for private barnehageeiere.

Det er enkelt å si, som Warloe, at høy foreldrebetaling vil gi trygge rammer for å kunne skape flere barnehageplasser. Poenget er heller at høy pris vil gjøre det enklere å oppnå full barnehagedekning - fordi færre vil ha råd til å sende barna i barnehage.

Bergen kommune har en alvorlig utfordring med nær 1800 barn på venteliste, de fleste i småbarnsalder. Da er det viktig at vi politikere kan spille på samme banehalvdel og finne konstruktive løsninger i samarbeid. For meg er det et vesentlig poeng å gi handlingsrom til barnehagene, med mulighet til mangfold og fleksibilitet, og ikke binde dem på hender og føtter. At alle får lik behandling og samme mulighet for kommunal støtte, må være et riktig skritt på veien.